16/04/2021 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng chim lồng (I)

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2012 15:20

 

(Cho Lê Thu Phong)

Đêm nghe vẳng tiếng chim lồng
Chợt thương ai - vết son hồng bỏ quên
Trễ tràng
duyên nghiệp nổi nênh
Dấu xưa còn giữ...
thác ghềnh nào đây?
Tiếng con chim cũ gọi bầy
Tiếng buồn trong lá, trong cây rạc rời
Tiếc chi chút mộng bên trời
Mà đêm sâu cũng đầy vơi nỗi niềm
Chợt bâng khuâng
chợt ngóng tìm
Lời tan phai gọi nổi chìm trong nhau
Có chia chút quạnh hiu này
Cũng không đủ sớt niềm đau giữa đời
Song thưa
vàng mảnh trăng khơi
Trăm năm tình động trong lời bèo mây
Tàn đêm cùng chén rượu đầy
Biết mời ai
cạn buồn này với tôi...?
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Tiếng chim lồng (I)