28/05/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn Hoà Thân kỳ 2
挽和珅其二

Tác giả: Đậu Khấu - 豆蔻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 22/09/2008 21:11

 

Nguyên tác

掩面登車涕淚淆,
便知殘葉下秋山。
籠中鸚鵡歸秦塞,
馬上琵琶出漢關。
自古桃花憐命薄,
者番萍梗恨緣艱。
傷心一派蘆溝水,
直向東流竟不還。

Phiên âm

Yểm diện đăng xa thế lệ hào,
Tiện tri tàn diệp hạ thu san.
Lung trung anh vũ quy Tần tái,
Mã thượng tì bà xuất Hán quan.
Tự cổ đào hoa liên mệnh bạc,
Giả phiên bình ngạnh hận duyên gian.
Thương tâm nhất phái Lô Câu thuỷ,
Trực hướng đông lưu cánh bất hoàn.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dấu mặt lên xe lệ cứ tràn,
Vừa hay núi rụng lá thu tàn.
Trong lồng anh vũ về Tần tái,
Trên ngựa tì bà vượt Hán quan.
Tự cổ hoa đào thương mệnh bạc,
Duyên này bèo nước hận gian nan.
Đau lòng nhìn sóng Lô Câu chảy,
Thẳng hướng về đông chẳng thể hoàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Khấu » Vãn Hoà Thân kỳ 2