26/01/2022 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan mai hữu cảm
觀梅有感

Tác giả: Lưu Nhân - 劉因

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2014 09:25

 

Nguyên tác

東風吹落戰塵沙,
夢想西湖處士家。
只恐江南春意減,
此心元不為梅花。

Phiên âm

Đông phong xuy lạc chiến trần sa[1],
Mộng tưởng Tây Hồ xử sĩ[2] gia.
Chỉ khủng Giang Nam xuân ý giảm,
Thử tâm nguyên bất vị mai hoa.

Dịch nghĩa

Gió đông đã thổi hết cát bụi thời chiến
Cứ mơ nghĩ đến nhà của xử sĩ Tây Hồ
Chỉ sợ vẻ xuân ở Giang Nam đã giảm
Lòng này vốn đâu phải vì hoa mai

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Gió xuân thổi sạch bụi chinh chiến
Mộng tưởng Tây Hồ khách ẩn danh
Chỉ sợ Giang Nam xuân ý giảm
Đâu vì mai, tấc dạ tan tành
Bài này tuyển từ Tĩnh Tu tập quyển 11. Tác giả chưa từng đến Tây Hồ, nhưng cái “gia” mà ông mộng tưởng, chính là Tống Triều cố quốc của Tây Hồ xử sĩ Lâm Bô. Loại tình huống này không thấy nhiều trong thơ ca đầu Nguyên.

Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003
[1] Gió đông đã thổi hết bụi chiến phủ lên hoa mai.
[2] Người xưa gọi người có tài đức mà ẩn cư không ra làm quan là xử sĩ. Tây Hồ xử sĩ ở đây chỉ Lâm Bô đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Nhân » Quan mai hữu cảm