02/04/2023 07:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2
和𡍣椥女士臨別詩贈元韻其二

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 22:04

 

Nguyên tác

豪俠提夷孰與君,
懷春雅接得佳人。
相逢可惜還相別,
詩半成篇酒半醺。

Phiên âm

Hào hiệp Đề Gi thục dữ quân,
Hoài xuân nhã tiếp đắc giai nhân.
Tương phùng khả tích hoàn tương biệt,
Thi bán thành thiên tửu bán huân!

Dịch nghĩa

Đất Đề Gi hào hiệp thay để dung nạp thục nữ với quân tử,
Giữa lúc nhớ tiếc tuổi xuân đã qua thì may mắn được tiếp người đẹp đến.
Gặp nhau đáng mừng nhưng khá tiếc rồi cũng xa nhau,
Giữa lúc thơ vịnh mới nửa bài, rượu mới ngà ngà say.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Trai thanh gái lịch gặp nhau đây
Giữa buổi hoài xuân may mắn thay!
Gặp gỡ tiếc cho khi giã biệt
Thơ chưa đủ vận, rượu chưa say!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2