20/06/2021 07:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên - Toạ trung hữu My sơn ẩn khách Sử Ứng Chi hoạ tiền vận, tức tịch đáp chi
鷓鴣天-座中有眉山隱客史應之和前韻,即席答之

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/06/2018 09:25

 

Nguyên tác

黃菊枝頭生曉寒。
人生莫放酒杯乾。
風前橫笛斜吹雨,
醉里簪花倒著冠。

身健在,且加餐。
舞裙歌板盡清歡。
黃花白髮相牽挽,
付與時人冷眼看。

Phiên âm

Hoàng cúc chi đầu sinh hiểu hàn,
Nhân sinh mạc phóng tửu bôi can.
Phong tiền hoành địch tà xuy vũ,
Tuý lý trâm hoa đảo trước quan.

Thân kiện tại, thả gia xan.
Vũ quần ca bản tận thanh hoan.
Hoàng hoa bạch phát tương khiên vãn,
Phó dữ thời nhân lãnh nhãn khan.

Dịch nghĩa

Đầu nhánh hoa cúc vàng sinh vẻ lạnh ban mai,
Đời người chớ để chén rượu vơi.
Trước gió cầm cây sáo ngang thổi dưới mưa.
Trong cơn say cắm hoa lên đầu, đội lộn ngược mũ.

Thân thể khang kiện, nên ăn thêm cơm,
Áo múa, miếng gõ phách, tận hưởng niềm vui thanh cao.
Người cắm hoa vàng (ca nữ trẻ) và kẻ tóc bạc (người già) dắt tay nhau múa ca,
Mặc cho người khác có mặt nhìn với ánh mắt lạnh lùng (coi thường).

Bản dịch của HHD

Đầu cành hoàng cúc lạnh ban mai,
Chớ để trong đời chén rượu vơi.
Trước gió dưới mưa nghiêng tiếng sáo,
Cài hoa đảo mũ cơn say vùi.

Tấm thân khang kiện thêm cơm bữa,
Nhịp phách vũ y thanh đạm cười.
Tóc trắng hoa vàng cùng quấn quít,
Mặc nhân thế liếc mắt khinh người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Giá cô thiên - Toạ trung hữu My sơn ẩn khách Sử Ứng Chi hoạ tiền vận, tức tịch đáp chi