26/11/2022 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãnh diện về tình yêu
Orgueil d’aimer

Tác giả: François Coppée

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/08/2022 18:20

 

Nguyên tác

Hélas! la chimère s’envole
Et l’espoir ne m’est plus permis;
Mais je défends qu’on me console.
Ne me plaignez pas, mes amis.

J’aime ma peine intérieure
Et l’accepte d’un cœur soumis.
Ma part est encor la meilleure
Puisque mon amour m’est resté;

Ne me plaignez pas si j’en pleure.
À votre lampe, aux soirs d’été,
Les papillons couleur de soufre
Meurent pour avoir palpité.

Ainsi mon amour, comme un gouffre,
M’entraîne & je vais m’engloutir;
Ne me plaignez pas si j’en souffre.
Car je ne puis me repentir,

Et dans la torture subie
J’ai la volupté du martyr;
Et s’il faut y laisser ma vie,
Ce sera sans lâches clameurs.
J’aime! j’aime & veux qu’on m’envie!
Ne me plaignez pas si j’en meurs.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Chao ôi! quái vật bay đi rồi
Hy vọng không còn quyền với tôi;
Nhưng cấm không cho ai khuyên giải.
Đừng xót thương tôi, các bạn ơi.

Tôi yêu nỗi khổ nội tâm này
Chấp nhận dâng trái hồn tôi đây.
Tôi xin giữ lại phần yêu dấu
Còn lại với tôi yêu thương này;

Tôi khóc xin đừng ai xót thương.
Bên đèn em, tháng hạ đêm trường,
Đàn bướm màu lưu huỳnh bay đến
Rụng chết bên đèn không vấn vương.

Nên tình yêu tôi, tựa vực sâu,
Dẫn dắt cho tôi ngập ngút đầu;
Đừng xót thương tôi khi chịu đựng.
Bởi vì tôi chẳng ăn năn đâu,

Trong nỗi cực hình tra tấn tôi
Kẻ tử vì đạo chính là tôi;
Và nếu tôi phải đành bỏ mạng,
Cũng không hèn kêu thét bởi tôi.
Tôi thích! Tôi yêu và ganh ghét!
Đừng xót thương tôi nếu qua đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » François Coppée » Hãnh diện về tình yêu