02/04/2023 13:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bỏ vợ lẽ cảm tác

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2006 14:47

 

Mười hai bến nước, một con thuyền
Tình tự xa xôi, đố vẽ nên!
Tự biệt nhiều lời so vắn giấy[1]
Tương tư nặng gánh chứa đầy thuyền
Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ
Từ đó mà mang nợ với duyên
Tình ấy trăng kia như biết với
Chia làm hai nửa giọi hai bên!
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ do Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
[1] Lời chia tay giấy ngắn tình dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Bỏ vợ lẽ cảm tác