24/09/2021 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua chợ Kỳ Lừa

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 14:40

 

Quýt bày đỏ chợ, người rao bán
Em ở phuơng nào, em có hay?
Huơng vuơng những cánh rừng xưa cũ
Thổi đến bây giờ trận gió may...
12-1980

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Qua chợ Kỳ Lừa