27/10/2021 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 28
28

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 03:38

 

Nguyên tác

石山の  
石より白し   
秋の風

Bản dịch của Vĩnh Sính

Nata núi đá trắng ngần
Gió thu nhè nhẹ thêm phần trắng trong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 28