24/09/2021 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Lăng
長陵

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2008 03:00

 

Nguyên tác

長陵高闕此安劉,
祔葬纍纍盡列侯。
豐上舊居無故里,
沛中原廟對荒丘。
耳聞明主提三尺,
眼見愚民盜一坏。
千載腐儒騎瘦馬,
渭城斜月重回頭。

Phiên âm

Trường Lăng cao khuyết thử an Lưu,
Phụ táng luy luy tận liệt hầu.
Phong thượng cựu cư vô cố lý,
Bái trung nguyên miếu đối hoang khâu.
Nhĩ văn minh chủ đề tam xích,
Nhãn kiến ngu dân đạo nhất phôi.
Thiên tải hủ nho kị sấu mã,
Vị Thành tà nguyệt trọng hồi đầu.

Dịch nghĩa

Đây là cổng cao vào Trường Lăng, nơi họ Lưu yên nghỉ
Lô nhô mả các quan đại thần chôn kèm
Trên đất Phong xưa không còn làng cũ (của Lưu Bang) nữa
Nơi huyện Bái miếu cổ chỉ còn là một gò hoang
Nghe suông là vua sáng suốt vung ba thước gươm (lấy thiên hạ)
Trước mắt chỉ thấy anh ngu dân đang lấy trộm cái chén rượu
Cả ngàn năm có gã đồ gàn cưỡi con ngựa gầy gò
Cứ ngoảnh cổ lại nhìn mãi Vị Thành dưới nắng chiều tà

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trường Lăng cao ngất bãi sông thu
Chôn cạnh lô nhô mả liệt hầu
Huyện Bái gò hoang trơ miếu đó
Ấp Phong làng cũ thấy nhà đâu
Nghe suông vua sáng mang ba thước
Thấy thực dân ngu trộm một bầu
Nho hủ nghìn năm ngồi ngựa ốm
Vị Thành nắng xế lại quay đầu...
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Trường Lăng