27/10/2021 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc chiều

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/11/2015 21:00

 

Như rơi trong một thoáng hương
Trong hoa tàn, một thoáng buồn chiều phai
Nghe trong bóng liễu dặm dài
Giọt âm thanh đọng quan hoài cung xưa

Người ngồi tựa gối hiên mưa
Nghĩ trong thinh lặng ngày chưa qua đời
Nghiêng hồn lắng giọt chiều rơi
Khúc ly biệt ấy không lời còn đây
Nguồn: Lửa đầu non (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1999g

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Nhạc chiều