14/08/2020 01:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh quen em những thuở đang bồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:23

 

Anh quen em những thuở đang bồng
Đang ăn cơm mớm, mặc áo lồng đi chơi
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh quen em những thuở đang bồng