28/01/2022 10:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chim đa mà đỗ cành đa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:19

 

Con chim đa mà đỗ cành đa,
Cất tiếng gáy đa đa ích thiện[1].
Con cá ốc nằm dưới vũng úc,
Vẫy đuôi lên úc úc hồ văn[2].
Rằng chàng là đấng văn nhân,
Chàng mà đối được thiếp theo chân chàng về.
- Con muông mang ăn bụi chuối mang,
Xuống uống nước mang mang đại hải[3].
Con rắn lục leo cây liễu lục,
Lên khỏi khoe lục lục kỳ công[4].
Ta nay là đấng anh hùng,
Theo ta ta cũng rộng lòng bao dung.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
[1] Nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
[2] Lời văn ngào ngạt, chữ dùng để khen nền văn hoá của nhà Chu.
[3] Mênh mông biển cả.
[4] Công lao to tát thần kỳ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con chim đa mà đỗ cành đa