12/06/2023 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Tần Nga - Lâu Sơn quan
憶秦娥-婁山聞

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/09/2008 20:21

 

Nguyên tác

西風烈,
長空雁叫霜晨月。
霜晨月,
馬蹄聲碎,
喇叭聲咽。

雄關漫道真如鐵,
而今邁步從頭越。
從頭越,
蒼山如海,
殘陽如血。

Phiên âm

Tây phong liệt,
Trường không nhạn khiếu sương thần nguyệt.
Sương thần nguyệt,
Mã đề thanh toái,
Lạt bá thanh yết.

Hùng quan mạn đạo chân như thiết,
Nhi kim mại bộ tòng đầu việt.
Tòng đầu việt,
Thương sơn như hải,
Tàn dương như huyết.

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Gió tây rít
Trời sương, nhạn kêu trong bóng nguyệt
Trong bóng nguyệt
Vó câu sồn soạt
Tiếng kèn da diết.

Chớ rằng cửa quan vững như thép
Hôm nay ta vượt qua đầu hết
Qua đầu hết
Núi xanh như biển
Mặt trời tàn như huyết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Ức Tần Nga - Lâu Sơn quan