01/10/2022 09:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bơi thuyền ở Trà Thượng

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 03:16

 

Nhè nhẹ thuyền ai bến liễu dời,
Lam am nghìn dặm nhuộm da trời.
Toán[1] ngày con nước, chèo lan gác,
Đối[2] bữa cơm chay, chén cúc phơi[3].
Khói tĩnh đan hà[4] màu tía rạng,
Mây lồng bích thụ[5] thức xanh hơi[6].
Giang san nơi chốn, chơi đòi chốn,
Sập cửa mui nằm mái nọ vơi.
[1] Tính
[3] Bày
[2] Trước
[4] Ráng đỏ
[5] Cây biếc
[6] Nhẹ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Bơi thuyền ở Trà Thượng