20/08/2022 08:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy Võng Xuyên tác
歸輞川作

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 22:35

 

Nguyên tác

谷口疏鐘動,
漁樵稍欲稀。
悠然遠山暮,
獨向白雲歸。
菱蔓弱難定,
楊花輕易飛。
東皐春草色,
惆悵掩柴扉。

Phiên âm

Cốc khẩu sơ chung động,
Ngư tiều sảo dục hi.
Du nhiên viễn sơn mộ,
Độc hướng bạch vân quy.
Lăng mạn nhược nan định,
Dương hoa khinh dị phi.
Đông cao xuân thảo sắc,
Trù trướng yểm sài phi.

Dịch nghĩa

Cửa hang mới nghe vẳng tiếng chuông chùa,
Ngư phủ và tiều phu vắng dần.
Nơi núi xa, bóng chiều man mác,
Một mình đi hướng về phía mây trắng.
Cỏ ấu yếu mềm khó đứng yên,
Hoa dương liễu nhẹ dễ bị thổi bay.
Trên bờ đông, cỏ xuân mọc xanh tốt,
Bùi ngùi đóng cổng gỗ lại.

Bản dịch của Hạt Cát

Nhẹ nhàng chuông ngân thung lũng
Ngư tiều lác đác dời chân
Núi xa hoàng hôn lãng đãng
Ngõ về mây trắng mông mênh
Cỏ lăng mềm mại khó vững
Hoa dương nhẹ hẩng dễ lên
Bờ đông cỏ xuân thắm đượm
Buồn buồn liếp cửa gài then.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Quy Võng Xuyên tác