29/05/2023 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi quê (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/02/2021 08:56

 

Nằm nghe chân tóc rụng,
chợt thương người xa quê.
Sông xưa không còn sống,
bến đâu nữa mà về!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nỗi quê (I)