17/10/2021 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về một dòng sông

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2015 18:24

 

Xin người chậm phút qua sông
Thuyền xưa đã mục ta không đưa người
Bến bờ hãy chậm chiều rơi
Để ngày tháng cũ chậm trôi theo dòng
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Về một dòng sông