24/10/2020 14:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vị Lý Tiến đồng chí đề sở nhiếp Lư sơn tiên nhân động chiếu
為李進同志題所攝廬山仙人洞照

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/05/2008 21:28

 

Nguyên tác

暮色蒼茫看勁鬆,
亂雲飛渡仍從容。
天生一個仙人洞,
無限風光在險峰。

Phiên âm

Mộ sắc thương mang khán kính tùng
Loạn vân phi độ nhứng thung dung
Thiên sinh nhất cá Tiên nhân động
Vô hạn phong quang tại hiểm phong

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Bảng lảng chiều hôm ngắm gốc tùng
Mây dồi lớp lớp vẫn ung dung
Trời sinh cái động Người Tiên đó
Chất ngất đầu non đẹp lạ lùng
Ngày 9-9-1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Vị Lý Tiến đồng chí đề sở nhiếp Lư sơn tiên nhân động chiếu