22/07/2024 14:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phút giao thừa

Tác giả: Hồ Hoàng Đông

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bình Minh vào 22/07/2023 14:32

 

Khai bút giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngước lên
Không pháo nở hoa
Thiên địa nhân
Phút quyện hoà
Vào xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Hoàng Đông » Phút giao thừa