05/12/2022 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về chẻ lạt bó tro

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 14:38

 

- Anh về chẻ lạt bó tro,
Rán sành ra mỡ em cho làm chồng.
- Em về gọt đá nấu canh,
Thì anh về bắc chảo rán sành được ngay.
Khảo dị:
- Anh về chẻ lạt bó tro,
Rán sành ra mỡ, em cho làm chồng.
- Em về đục núi lòn qua,
Vắt cổ chày ra nước thì ta làm chồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về chẻ lạt bó tro