26/05/2024 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ Trang Tử (04)
장자시莊子詩 그 넷 (04)

Tác giả: Park Je-chun - 박제천

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2019 19:01

 

Nguyên tác

꾸겨둔선線하나가녹이슨채바람에실려떠나가거니
잘가거라
만리萬里의뱃길을도는만년萬年이한마리누에잠이언만
뉘라손을붙잡으랴
가까이갈수록뜨거워지는한덩이금은金銀의말조차수천수만의그림자로
이세상世上의여기저기를떠돌고있느니.

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Tôi vò nát một câu thơ đã lỗi thời, đã chết
Cưỡi trên lưng ngọn gió
Và nói lời giã biệt

Một vạn năm chạy trên đại dương con đường dài vạn dặm
Giống như giấc mơ của một tổ kén
Và ai sẽ đến cầm tay tôi?
Ngay cả những đống vàng đống bạc
Toả hơi nóng khi tôi đến gần
Đang thấp thoáng đâu đó trên thế gian này
Như hàng ngàn cái bóng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Park Je-chun » Bài thơ Trang Tử (04)