01/07/2022 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Châu tầm Trương Tịch bất kiến
揚州尋張籍不見

Tác giả: Vương Kiến - 王建

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 17:13

 

Nguyên tác

別後知君在楚域,
揚州市裏覓君名。
西江水闊吳山遠,
卻打船頭向北行。

Phiên âm

Biệt hậu tri quân tại Sở vực,
Dương Châu thị lý mịch quân danh.
Tây giang thuỷ khoát Ngô sơn viễn,
Khước đả thuyền đầu hướng bắc hành.

Dịch nghĩa

Sau lúc xa nhau, được biết ông ở thành phố đất Sở cũ,
Tôi đã tới Dương Châu kiếm ông nhưng không gặp.
Đường sông đi vế phía tây rộng, núi Ngô xa quá,
Tôi bâng khuâng gõ mũi thuyền đi về hướng bắc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau xa nhau biết ông ở Sở
Tới Dương Châu thăm hỏi, thấy đâu
Sông tây rộng, núi Ngô xa
Gõ thuyền hướng bắc về nhà cho xong
Dương Châu nay là thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Trương Tịch là thi nhân thời Trung Đường, bạn thơ thân thiết của tác giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiến » Dương Châu tầm Trương Tịch bất kiến