08/06/2023 22:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ hoa hồng, nhà 37 hàng Quạt Hà Nội

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2010 01:43

 

Nghe tin gió bấc chuyển vào đông
Tìm hướng nhà xưa rợp cúc, hồng
Đâu nỡ trách quê tình giục giã
Chỉ lo con trẻ bỏ bồn không[1]
6-1978

Nguồn:
1. Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996
2. Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006
[1] Bản trong Tuyển tập thơ tứ tuyệt (2006) in là “bỏ hồng không”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhớ hoa hồng, nhà 37 hàng Quạt Hà Nội