24/09/2021 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương tâm thi kỳ 2
傷心詩其二

Tác giả: Tiền Trừng Chi - 錢澄之

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 15:04

 

Nguyên tác

著眼空華一刻徂,
蒼天何意奪童烏。
玉臺已碎懷中鏡,
明月還沈掌上珠!
早信靈氛逃大劫,
難將因果問浮屠。
平生兒女鍾情甚,
此際黃泉舐犢無?

Phiên âm

Trứ nhãn không hoa nhất khắc tồ,
Thương thiên hà ý đoạt Đồng Ô[1].
Ngọc đài[2] dĩ toái hoài trung kính,
Minh nguyệt hoàn trầm chưởng thượng châu[3]!
Tảo tín linh phân đào đại kiếp[4],
Nan tương nhân quả vấn phù đồ.
Bình sanh nhi nữ chung tình thậm,
Thử tế hoàng tuyền thỉ độc[5] vô?

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mắt hoa, một khắc mất rồi,
Trời cao cướp mất con tôi sao đành.
Ngọc đài kính đã vỡ nhanh,
Trăng sao lại nhấn tan tành ngọc châu.
Kiếp nạn sớm bói toán rồi,
Khó đem nhân quả hỏi nơi phật đình.
Một đời con gái chung tình,
Hoàng tuyền có mẹ bên mình với con?
[4] Nguyên chú: “Dư tự Phần Hồ di Chấn Trạch, bốc chư thần bất cát, cánh bất năng tòng” 予自汾湖移震澤,卜諸神不吉,竟不能從 (Tôi từ Phần Hồ dời xuống Chấn Trạch, thầy bói báo điềm không tốt, cuối cùng không đi). Mấy hôm sau Thanh binh tấn công Chấn Trạch, nghĩa quân thua trận, thủ lãnh Tiền Mộc Bỉnh hy sinh, vợ con của Tiền Trừng Chi nhảy sông tự tử.
[1] Con của Dương Hùng đời Hán, tài giỏi nhưng mệnh yểu, còn nhỏ mà đã cùng cha bàn soạn Thái Huyền kinh. Chỉ người tài cao chết sớm. Thơ Điệu Triêu Vân 悼朝雲 của Tô Thức: “Miêu nhi bất tú khởi kỳ thiên, Bất sử Đồng Ô dữ ngã huyền” 苗而不秀豈其天,不使童烏與我玄.
[2] Hay kính đài 鏡臺, ngọc kính đài 玉鏡臺, chỉ phòng phụ nữ soi gương, trang điểm.
[3] Châu ngọc trong lòng bàn tay, ám chỉ con cái được cha mẹ thương quý như châu ngọc, phần nhiều là con gái.
[5] Hoặc “thỉ độc tình thâm” 舐犢情深, trâu bò mẹ liếm con, chỉ tình thương mẹ đối với con nhỏ, nhất là con gái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Trừng Chi » Thương tâm thi kỳ 2