25/10/2021 10:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi (Cựu sơn tuy tại bất quan thân)
雜詩(舊山雖在不關身)

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:16

 

Nguyên tác

舊山雖在不關身,
且向長安過暮春。
一樹梨花一溪月,
不知今夜屬何人。

Phiên âm

Cựu sơn tuy tại bất quan thân,
Thả hướng Trường An quá mộ xuân.
Nhất thụ lê hoa nhất khê nguyệt,
Bất tri kim dạ thuộc hà nhân.

Dịch nghĩa

Tuy sống tại núi nhà nhưng không gò bó,
Nên đã đến Trường An một đêm cuối xuân.
Một cây lê đang ra hoa, một vầng trăng bên bờ suối,
Cảnh đêm nay dành cho ai vậy?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại núi nhà nhưng không gò bó
Đến Trường An một bữa cuối xuân
Lê hoa dưới ánh trăng ngân
Đêm nay cảnh đẹp riêng phần cho ai?
Bài thơ này được chép trong "Vạn thủ Đường nhân tuyệt cú" 萬首唐人絕句 do Hồng Mại 洪邁 đời Tống soạn, sau được chép vào "Toàn Đường thi tục bổ di" 全唐詩續補遺 do Đồng Dưỡng Niên 童養年 soạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Tạp thi (Cựu sơn tuy tại bất quan thân)