07/08/2020 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ đề tựa “Đài gương truyện”

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:42

 

(Tên truyện trước là “Đàn bà Tầu”)

Phàm dân trong một nước
Một nửa là đàn bà
Kể từ con gái bé
Cho đến bà cụ già
Đều là người của nước
Mà lo việc trong nhà
Nhà nào đàn bà hay
Thịnh vượng và vui hoà
Nhà nào đàn bà hư
Lụn bại và xấu xa!
Đây là truyện nước Tầu
Dịch ra chữ nước ta
Trên từ vợ vua quan
Dưới đến nhà dân gia
Mẹ hiền dậy con cái
Con hiếu với mẹ cha
Vợ càng hay lắm vẻ
Đạo tam tòng hoà ba
Ngoài ba đạo chính ấy
Nhiều truyện còn thiết tha
Tư tính sao cao minh
Thật tự trời sinh ra
Hãy xem cách ăn ở
Vằng vặc như gương nga
Lại những lời ăn nói
Như gấm càng thêu hoa
Ấy các vị thánh hiền
Cùng trong làng quần thoa
Đất nước dẫu Nam, Bắc
Đạo lý không quan hà
Phòng văn lúc nhàn rỗi
Lời quê diễn nôm ra
Mong nhờ cơn gió thanh
Hương thơm đưa gần xa
(Đài gương, 1919)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Thơ đề tựa “Đài gương truyện”