01/03/2021 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phát Lãng Trung
發閬中

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 19:57

 

Nguyên tác

前有毒蛇後猛虎,
溪行盡日無村塢。
江風蕭蕭雲拂地,
山木慘慘天欲雨。
女病妻懮歸意速,
秋花錦石誰復數。
別家三月一得書,
避地何時免愁苦。

Phiên âm

Tiền hữu độc xà hậu mãnh hổ,
Khê hành tận nhật vô thôn ổ.
Giang phong tiêu tiêu vân phất địa,
Sơn mộc thảm thảm thiên dục vũ.
Nữ bệnh thê ưu quy ý tốc,
Thu hoa cẩm thạch thuỳ phục số.
Biệt gia tam nguyệt nhất đắc thư,
Tỵ địa hà thì miễn sầu khổ.

Dịch nghĩa

Đằng trước có rắn độc, đằng sau có hổ dữ,
Đi men theo suối cả ngày không thấy một xóm làng.
Gió sông ào ào, mây thấp chạm đất,
Rừng cây ảm đạm, trời muốn mưa.
Con gái ốm, vợ lo, thúc mau về,
Hoa thu đá đẹp ai mà thèm.
Xa nhà ba tháng được có một bức thư,
Nơi tị nạn có bao giờ không khổ đâu.

Bản dịch của Trinh Đường

Trước có rắn độc, sau hổ dữ
Suốt ngày lội suối không thôn ổ
Gió sông hắt hiu mây quét đất
Cây núi ảm đạm mưa muốn đổ
Con ốm vợ lo, muốn về gấp
Hoa thu đá gấm ai kể số
Xa nhà ba tháng, được một thư
Lánh nạn bao giờ khỏi sầu khổ
Bài này làm năm 763. Thiếu doãn Thành Đô là Từ Tri Đạo nổi lên làm loạn, Đỗ Phủ một mình bỏ nhà cỏ lánh nạn qua Tử châu, rồi Lãng Trung. Nay thấy tình hình đã yên, lại vợ lo, con ốm, nên ông đang trên đường trở về nhà cỏ. Lãng Trung nay là huyện cùng tên tỉnh Tứ Xuyên.
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ - tr.198, NXB Văn Học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phát Lãng Trung