13/06/2021 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm chung thi kỳ 6
臨終詩其六

Tác giả: Trương Hồng Kiều - 張紅橋

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2008 07:05

 

Nguyên tác

半簾明月影瞳瞳,
照見鴛鴦錦帳中。
夢裡玉人方下馬,
恨他天外一聲鴻。

Phiên âm

Bán liêm minh nguyệt ảnh đồng đồng,
Chiếu kiến uyên ương cẩm trướng trung.
Mộng lý ngọc nhân phương hạ mã,
Hận tha thiên ngoại nhất thanh hồng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nửa rèm trăng sáng bóng linh lung
Chiếu thấy uyên ương màn gấm buông
Người ngọc trong mơ vừa xuống ngựa
Hận sao ngoài có tiếng chim hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hồng Kiều » Lâm chung thi kỳ 6