20/01/2022 12:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế mộ cảm hoài
歲暮感懷

Tác giả: Vương Vũ Xứng - 王禹偁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2007 16:07

 

Nguyên tác

歲暮山城放逐臣,
老從霄漢委泥塵。
公卿別後全無信,
兄弟書來祇說貧。
眼看青山休未得,
鬢垂華髮摘空頻。
文章氣概成何事,
霑惹虛名誤此身。

Phiên âm

Tuế mộ sơn thành phóng trục thần,
Lão tòng tiêu hán uỷ nê trần.
Công khanh biệt hậu toàn vô tín,
Huynh đệ thư lai chỉ thuyết bần.
Nhãn khán thanh sơn hưu vị đắc,
Mấn thuỳ hoa phát trích không tần.
Văn chương khí khái thành hà sự,
Triêm nhạ hư danh ngộ thử thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành bên núi, khách đày, năm tận
Theo đường sao tuổi lẫn bụi bùn
Công khanh bạn hữu tin suông
Thư anh em chỉ nói muôn chuyện nghèo
Kìa núi xanh đèo heo ngắm mãi
Tóc điểm hoa rụng vãi cũng nhiều
Văn chương khí tiết mà chi
Thân này đã lỡ cũng vì hư danh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Vũ Xứng » Tuế mộ cảm hoài