25/06/2024 03:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi ghe nổi chín chèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:20

 

Anh đi ghe nổi chín chèo
Bởi anh thua bạc nên nghèo nợ treo
- Nợ treo mặc kệ nợ treo
Em bán bánh bèo trả nợ cho anh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi ghe nổi chín chèo