01/10/2022 16:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quyên thanh
鵑聲

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2011 06:57

 

Nguyên tác

古蜀已荒丘,
傷心何日休。
落花三月暮,
啼血幾聲流。
莊蝶難成夢,
坡園卻讓愁。
客中鄉思苦,
為汝怯登樓。

Phiên âm

Cổ Thục dĩ hoang khâu,
Thương tâm hà nhật hưu.
Lạc hoa tam nguyệt mộ,
Đề huyết kỷ thanh lưu.
Trang điệp nan thành mộng,
Ba viên khước nhượng sầu.
Khách trung hương tứ khổ,
Vị nhữ khiếp đăng lâu.

Dịch nghĩa

Nước Thục hồi xưa đã thành gò hoang rồi,
Nhưng đau lòng biết ngày nào hết.
Hoa rụng cuối tháng ba,
Kêu mấy tiếng chảy máu.
Bướm Trang Chu khó thành giấc mơ,
Con vượn xứ Ba (véo von) cũng còn phải nhường mối sầu này.
Kẻ ở đất khách khổ tình nhớ quê hương,
Vì (tiếng kêu) của người má ợ bước lên lầu.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Nước Thục đã hoang tàn,
Lòng đau vẫn chứa chan.
Xuân tàn hoa cũng rụng,
Máu nhỏ tiếng còn ran.
Bướm liệng khôn thành giấc,
Vượn gào cũng kém phiền.
Nhớ quê dồn đất khách,
Lầu những biếng leo lên.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Quyên thanh