26/03/2023 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Hương Tích tự
登香積寺

Tác giả: Nguyễn Nghiễm - 阮儼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2009 21:36

 

Nguyên tác

隙日躋攀到上方,
依然掬水尚聞香。
色空意味青崦外,
香火因緣白石旁。
樂處林泉相曉暮,
望中天海共青蒼。
漫遊欲盡莊僊趣,
梅影松聲又夕陽。

Phiên âm

Khích nhật tê phan đáo thượng phương,
Y nhiên cúc thuỷ thượng văn hương[1].
Sắc không ý vị thanh yêm ngoại,
Hương hoả nhân duyên bạch thạch[2] bàng.
Lạc xứ lâm tuyền tương hiểu mộ,
Vọng trung thiên hải cộng thanh thương.
Mạn du dục tận Trang Tiên[3] thú,
Mai ảnh tùng thanh hựu tịch dương.

Dịch nghĩa

Nhân ngày nhàn rỗi lên chơi chùa cao
Y nhiên vốc nước hãy còn thoảng hương
Ý vị sắc không tưởng tượng ra ngoài dãy núi xanh
Nhân duyên hương lửa gần gũi ở bên tảng đá trắng
Đầu hôm sớm mai vui thú suối rừng
Màu xanh sắc biếc trông vời trời bể
Nhân đến chơi cũng muốn xem hết thú Trang Tiên
Nhưng thấy bóng mai xế, nghe tiếng thông reo, thì biết trời đã chiều rồi

Bản dịch của Lê Thước

Ngày rỗi lên chơi chốn thượng phương
Mùi thơm trong nước vẫn như thường
Am xanh ý vị đầy không sắc
Đá trắng nhân duyên sẵn lửa hương
Rừng suối sớm hôm nhiều vẻ thú
Bể trời xanh biếc một màu gương
Lên chơi cũng muốn xem cho biết
Mai xế thông reo buổi tịch dương
Ở Việt Nam có hai ngôi chùa mang tên Hương Tích, một ở Hà Đông và một ở Hà Tĩnh. Bài thơ này nói về chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh. Hương Tích cổ tự (chùa Hương) toạ lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những ngọn núi đẹp nhất của dãy Hồng Lĩnh, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển (Tồn Am Bùi Huy Bích), NXB Văn học, 2007
[1] Vốc nước lên lại thấy mùi thơm. Ở đây chỉ đường lên chùa có suối thơm Hương Tuyền.
[2] Đá trắng. Trong Thiên Lộc huyện phong thuỷ cổ chí của Lưu Công Đạo năm 1811 đã mô tả: Trên đỉnh núi có bức thành đá, bên thành có 99 cái nền, cái nào cũng được ghép bằng đá mài đẽo trơn phẳng làm nền gọi là Trang Vương. Người ta lấy đá xây thành am. Thơ của Nguyễn Thiếp, danh sĩ thời Lê-Trịnh và Tây Sơn:
Hương Tích ngôi chùa đời Trần
Dựng trên ngọn núi đẹp nhất Ngàn Hống
Am cũ còn lưu lại đá trắng
Nền Trang Vương xưa chỉ những thông xanh
(Thái Kim Đỉnh dịch)

[3] Tương truyền chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh (thuộc tỉnh Hà Tĩnh) có thờ bà công chúa, con gái vua Trang Vương nước Sở ở Trung Quốc. Tuổi lớn, bà không chịu lấy chồng, bỏ quê nhà sang tu ở Việt Nam, đắc đạo trở về cứu tật cho vua cha. Người sau lập chùa thờ bà ở đây gọi là Hương Tích nghĩa là "ghi dấu thơm". Bên chùa có bức thành gọi là thành Trang Vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Nghiễm » Đăng Hương Tích tự