22/10/2021 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ta có nhớ người đâu.

Tác giả: Lã Thế Phong

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 23/09/2006 07:12

 

(Cho một người thật xa ...)

Có nghĩa gì đâu chỉ một ngày không gặp,
Cứ như mưa quên đến tự bao giờ,
Nhánh cỏ khô, con sâu nằm thở gấp,
Lời trối trăn cùng lắm chỉ thì thào.

Có nghĩa gì đâu một lời chào giã biệt,
Buồn như con đò vừa rời khỏi bến cù lao,
Sông đâu nhớ mà vẫn nằm mãi miết,
Cụm lục bình đâu nhớ cũng xanh xao.

Có nghĩa gì đâu tiếng cười ai trong vắt,
Như cung đàn bay vút giữa mênh mông,
Gió có nhớ mây đâu sao hàng cây không hát,
Ta có nhớ người đâu mà thao thức khôn cùng.
Sept. 16/ 06

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Thế Phong » Ta có nhớ người đâu.