19/06/2024 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật vịnh mai hoa
春日詠梅花

Tác giả: Vương Trinh Bạch - 王貞白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2017 05:16

 

Nguyên tác

靚妝才能粉痕新,
迨曉風回散玉塵。
若遣有情應悵望,
已兼殘雪又兼春。

Phiên âm

Tịnh trang tài năng phấn ngấn tân,
Đãi hiểu phong hồi tán ngọc trần.
Nhược khiển hữu tình ưng trướng vọng,
Dĩ kiêm tàn tuyết hựu kiêm xuân.

Dịch nghĩa

Tuyết trên mai như những nét son phấn tân kỳ,
Đợi gió sớm mai về thổi hết đám bụi ngọc.
Nếu quả có cảm giác thì sẽ buồn mà thấy rằng:
Thời tiết lúc này vừa là lúc tuyết tan vừa là lúc xuân về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuyết trên mai như son phấn lạ
Đợi gió về ngọc hoá bụi trần
Cảm quan sẽ thấy buồn rằng
Xuân về nhưng tuyết lại dần ra đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Trinh Bạch » Xuân nhật vịnh mai hoa