31/03/2023 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn địch
聞笛

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:48

 

Nguyên tác

江頭曉日悼歌忙,
江邊斜日笛聲長。
笛歌繞枕細如語,
客子夢中歸故鄉。

Phiên âm

Giang đầu hiểu nhật điệu ca mang,
Giang biên tà nhật địch thanh trường.
Địch thanh nhiễu chẩm tế như ngữ,
Khách tử mộng trung quy cố hương.

Dịch nghĩa

Đầu sông sáng sớm rộn tiếng hát buồn thương,
Bên sông chiều xế sáo ngân xa.
Tiếng sáo tỉ tê chung quanh gối,
Trong mơ lữ khách về quê nhà.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầu sông buổi sớm giọng sầu ca,
Bên sông chiều xuống sáo ngân xa.
Tỉ tê tiếng sáo quanh bên gối,
Trong mơ lữ khách về quê nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Văn địch