22/05/2022 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chói chang

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 18:29

 

Chặt hết hoa phượng vĩ
Đừng để nở chói chang
Nhằm vào em soi mói
Ra sự tình nghi oan
1-9-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chói chang