13/06/2024 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Lục Phóng Ông tập
讀陸放翁集

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2010 19:28

 

Nguyên tác

詩界千年靡靡風,
兵魂消盡國魂空。
集中什九從軍樂,
亙古男兒一放翁。

Phiên âm

Thi giới thiên niên mỹ mỹ phong,
Binh hồn tiêu tận quốc hồn không.
Tập trung thập cửu tòng quân nhạc,
Cắng cổ nam nhi nhất Phóng Ông.

Dịch nghĩa

Thơ hàng nghìn năm chỉ toàn phù phiếm
Hồn quân tiêu hết hồn nước không
Trong này mười bài đến chín theo quân nhạc
Từ xưa đến nay mỗi Phóng Ông đáng nam tử

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Ngàn năm thi giới gió trùng trùng
Binh hồn tan hết quốc hồn không
Bao người mấy kẻ vui quân tử
Tự cổ nam nhi một Phóng Ông
Sau thất bại Mậu Tuất chinh biến, tác giả lưu vong sang Nhật Bản, tiếp tục tuyên truyền tư tưởng cải lương, quan tâm đến tình hình chính trị trong nước. Ông buồn đau khi thấy thơ chỉ toàn là phù phiếm, uỷ mỵ, không có tinh thần vươn lên của quốc dân, nên ông rất say sưa trước thơ Lục Du, biểu hiện tinh thần thượng võ, sẵn sàng hi sinh vì đất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Độc Lục Phóng Ông tập