10/12/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Dòng sông đã tưới tắm chúng ta”

Tác giả: Thanh Thảo - Hồ Thành Công

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2009 03:38

 

dòng sông đã tưới tắm chúng ta
chưa từ biệt thượng nguồn
dòng sông đã mang mạng đẻ đau chúng ta
chưa nói lời gặp biển
Nguồn: Từ một đến trăm (thơ), Thanh Thảo, NXB Đà Nẵng, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Thảo » “Dòng sông đã tưới tắm chúng ta”