09/12/2021 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi cụ Ngáo

Tác giả: Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Liên Thanh - 玉 連 青 vào 22/09/2008 21:47

 

Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu
Đầu xanh đầu bạc, tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?

Nay lão vác tròng đi thịt chó
Chó vàng chó mực, tội gì đâu?
Sao không thịt hết bao con đó
Liếm gót giầy Tây, béo mượt đầu?
1938

Cụ Ngáo: tên một đao phủ ở triều đình Huế, đã từng chém những nhà ái quốc, về già làm nghề thịt chó.

Nguồn: Tố Hữu, Từ ấy, NXB Văn học, 1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tố Hữu » Hỏi cụ Ngáo