15/04/2021 07:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng Trung Nam Bắc một nhà

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/01/2020 22:01

 

Mưỡu:
Thưa rằng giải cấu là duyên,
Cùng trong một hội một thuyền đâu xa.
Chung quanh cũng nước non nhà,
Tương tri nhường ấy mới là tương tri.

Nói:
Ngọc bạch y thường chi hội[1],
Đời đại đồng[2] thiên hạ thảy là công.
Có gì bằng quan chính[3] quan phong[4],
Huống chi việc kinh luân[5] và khang tế[6].
Đề huề dân tộc ca đoàn thể,
Liên lạc bang giao quý Cộng hoà.[7]
Bắc Nam Trung xum họp một nhà,
Lại gặp buổi xa thư cộng đạo[8].
Cùng gắng sức khỏi phụ lòng tựu tạo[9],
Chốn vũ đài[10] nối gót để chen vai.
Cùng nhau trông mặt cả cười.
Năm 1930, các nhà báo Việt, Hoa ở trong Nam ra ngoài Bắc quan sát. Văn nhân thi sĩ Việt, Hoa ở Hà Nội có tổ chức bữa tiệc đón tiếp tại hội quán Khai Trí Tiến Đức. Giữa tiệc rượu, tác giả được cử ra làm một bài hát nói để cho cô đầu hát mừng.

Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 玉帛衣裳之會. Nghĩa: Hội lụa ngọc và áo xiêm. Tức hội thái bình.
[3] Xem việc chính trị.
[4] Xem phong hoá.
[5] Ví người làm chính trị giỏi.
[6] Giúp nước thịnh vượng.
[7] Chữ Hán: 提攜民族歌團體,連絡邦交貴共和. Nghĩa: Dân tộc nắm tay nhau hát họp đoàn thể, Liên lạc tình bang giao của nước Cộng hoà.
[8] Xe cùng một vệt bánh, sách cùng một chữ viết, ý nói thống nhất các miền.
[9] Gây dựng.
[10] Trường chính trị.
[2] Chữ từ Kinh lễ, chỉ thiên hạ thái bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Mừng Trung Nam Bắc một nhà