28/05/2022 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng khuyết

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:11

 

Người ta bảo vầng trăng giống người đàn bà đẹp
Bao nhiêu nhà thơ đã từng ca ngợi công dung ngôn hạnh của vầng trăng
Với thơ ca ta là người tới muộn
Để bây giờ ngồi nhặt mảnh trăng tàn

Ta yêu em như yêu vành trăng khuyết
Một mảnh dung nhan lặng lẽ sáng về khuya
Đêm ơi! Đừng mưa, đừng mây khuất
Để ta và trăng được tiễn nhau về.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Trăng khuyết