20/07/2024 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người da đen nói về những dòng sông
Negro speaks of rivers

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/03/2008 01:54

 

Nguyên tác

I’ve known rivers:

I’ve known rivers ancient as the world and older than the
flow of human blood in human rivers

My soul has grown deep like the rivers.

I bathed in the Euphrates when dawns were young
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep.
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it.
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln
went down to New Orleans, and I’ve seen its muddy
bosom turn all golden in the sunset

I’ve known rivers:
Ancient, dusky rivers.

My soul has grown deep like the rivers.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

(Tặng W.E.B.Duibois*)

Tôi biết những dòng sông
Tôi biết những dòng sông xưa cũ tựa trần gian và cũ hơn dòng máu lưu thông trong mạch máu con người
Tâm hồn tôi đã trở nên sâu thẳm tựa dòng sông

Tôi đã tắm trong dòng Euphrat khi bình minh còn đang độ thanh xuân
Tôi đã dựng túp lều bên dòng nước Congo và sông ấy đã từng ru tôi ngủ
Tôi đã nhìn ngắm sông Nil và đã dựng lên bên sông những toà Kim tự tháp
Tôi đã nghe tiếng hát của Missisipi khi Lilncon đi xuống New Orlin và đã thấy vũng bùn sâu trong chiều tà ngả màu vàng chói

Tôi biết những dòng sông
Những dòng sông cũ xưa tăm tối

Tâm hồn tôi đã trở nên sâu thẳm tựa dòng sông
* William Edward Burshardt Dubois: một học giả và một chiến sĩ hoà bình người da đen.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Người da đen nói về những dòng sông