24/10/2021 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thông cổ thụ ở Côn Sơn

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 17:05

 

Ngọn cao vút lưng trời
Thân xù xì cổ thụ
Lá nhọn sắc như kim
Tuổi tính bằng thế kỷ.

Lá có nhọn sắc hơn chăng
Từ cái thời nỗi oan tràn mặt đất
Thấu tận trời xanh
Cây cỏ cũng dậy niềm u uất?

Mỗi cây một niềm tâm sự
Nhân tình, thế cuộc, nhân gian...
Mỗi cây một hình, một vẻ
Toạ thiền, ẩn sĩ, triết nhân...

Thông chỉ tâm sự với gió
Gió mang hương thông đi muôn phương
Mang nỗi niềm oan khuất
Đại ngàn thông
Đại ngàn Ức Trai...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Thông cổ thụ ở Côn Sơn