27/09/2020 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gieo tình

Tác giả: Nguyễn An Bình - Lương Mành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi NGUYÊN AN BÌNH vào 31/07/2020 09:22

 

Người xưa gieo quả tú cầu
Để tìm một nửa xuống lầu thế gian
Mặt trơ tráo lấn tranh hàng
Mong vào mắt phượng giai nhân thoả nguyền
Tôi nay làm kẻ vô duyên
Sắp hàng đành phải bon chen mệt nhàu
Tú cầu ai nỡ treo cao
Em gieo tình để tôi đau kiếp tằm
2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn An Bình » Gieo tình