25/01/2022 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 45

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:10

 

Làm biên tập, cả đời quen dao kéo
Đến trang kết của đời mình, ai biên tập?
- Thiên Lôi và lưỡi tầm sét chờ kia!
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 45