24/07/2024 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẫn là nỗi nhớ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/05/2021 06:35

 

Vẫn là nỗi nhớ bờ sông cũ,
sóng vỗ, đò sang, bến nước đầy.
Vẫn là nỗi nhớ cây đa ủ,
trăng sáng ,vai mềm, lọn tóc bay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Vẫn là nỗi nhớ