25/05/2022 13:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghe thầy đọc thơ

Tác giả: Trần Đăng Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2006 02:21

 

Kính tặng thầy Lê Thường

Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...

Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe...
1967

Bản ở trên dẫn từ Góc sân và khoảng trời (1999).

Bản in trong SGK Tiếng Việt 4 (tập 1, 2002):
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Bâng khuâng nghe tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát nụ cười
Nghe thơ em thấy đất trời đẹp ra
Nguồn:
1. Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hoá dân tộc, 1999
2. SGK Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đăng Khoa » Nghe thầy đọc thơ