28/05/2022 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:01

 

Tự làm thành cuốn hút
Đi chẳng thiết quay về
Đời người nhiều gãy khúc
Cây đời vẫn xum xuê
Dọc đường nhiều bước ngoặt
Cứ trong màu nắng quê
Dẫu tái tê lầm lạc
Trời xanh như lời thề
Dẫu ê chề vùi dập
Chết vẫn còn say mê
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Tự