22/05/2024 22:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào ngoan thạch ảo tương
嘲頑石幻相

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 09:55

 

Nguyên tác

女媧煉石已荒唐,
又向荒唐演大荒。
失去本來真面目,
幻來新就臭皮囊。
好知運敗金無彩,
堪嘆時乖玉不光,
白骨如山忘姓氏,
無非公子與紅妝。

Phiên âm

Nữ oa luyện thạch dĩ hoang đường,
Hựu hướng hoang đường diễn đại hoang.
Thất khứ bản lai chân diện mục,
Ảo lai tân tựu xú bì nang.
Hảo tri vận bại kim vô thái,
Kham thán thì quai ngọc bất quang,
Bạch cốt như sơn vong tính thị,
Vô phi công tử dữ hồng trang.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Chuyện luyện đá có hay không có ?
Núi Đại Hoang chuyện đó lạ thay!
Đá kia thay mặt đổi mày,
Thịt da một bọc chứa đầy thối tha.
Vàng hết vận, giá đà hết quý,
Ngọc lỡ thời, sáng hóa phai màu.
Đống xương trắng, họ tên đâu ?
Nào phường áo mũ, nào lầu phấn son ?
Bài này nằm trong hồi thứ 8 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Trào ngoan thạch ảo tương